Generator HEON

HEON to uniwersalny generator zapewniającego produkcję energii elektrycznej z ciepła. HEON zapewnia możliwość wykorzystania szerokiego zakresu źródeł ciepła dotychczas niedostępnych w aplikacjach tego typu.

Zastosowanie

Odzysk ciepła odpadowego

 • z procesów technologicznych
 • z gazów wylotowych
 • z pary wodnej

Odzysk ciepła z gazów wylotowych

 • z turbin gazowych
 • z silników spalinowych
 • z kotłów

Źródła odnawialne

 • biomasa i biogaz
 • zasoby geotermalne
 • skoncentrowana energia słoneczna

Skojarzone wytwarzanie energii

 • kotłownie budynkowe
 • małe i średnie lokalne kotłownie
 • kogeneracja

Skojarzone wytwarzanie energii

 • z silników tłokowych i turbin gazowych
 • z pieców biomasy i biogazu
 • z turbin ciepłowniczych
 • z pozostałych gazów wylotowych

Dla kogo:

Przemysł

Produkcja energii
z biogazu i biomasy

Lokalne ciepłownictwo
i energetyka

Geotermia

Jak działa HEON

HEON działa w oparciu o Organiczny Obieg Rankine’a tzw. obieg ORC. Jest to niekonwencjonalna i bardzo elastyczna metoda produkcji energii elektrycznej ciesząca się coraz większą popularnością. W celu rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej niezbędne jest źródło ciepła np.: w formie gorącej wody, źródła geotermalnego, gazów wylotowych z kotła lub rozgrzanych gazów ze spalarni biomasy albo biogazu.

Źródło ciepła

o temperaturze co najmniej 90°C

Chłodzenie

dostarczane razem z generatorem HEON, możliwość wykorzystania dostępnego źródła chłodu

Energia elektryczna

Niezbędne jest przyłącze do sieci energetycznej lub możliwość lokalnego zużycia

Obieg

Organiczny Cykl Rankine'a ORC jest obiegiem termodynamicznym bazującym na czynnikach organicznych transformującymi ciepło na pracę. Podstawowymi elementami obiegu są parownik, skraplacz, pompa oraz turbina.

Generatory HEON:

Generator HEON 10 kW

najmniejszy generator HEON do niewielkich aplikacji, zapewnia 8-13kW energii elektrycznej oraz opcjonalnie około 50kWt do celów grzewczych.

Generator HEON 20 kW

najpopularniejszy generator HEON do średnich aplikacji, zapewnia 18-25kW energii elektrycznej oraz opcjonalnie około 100kWt do celów grzewczych.

Generator HEON 50 kW

największy generator HEON do średnich i większych aplikacji, zapewnia 45-60kW energii elektrycznej oraz opcjonalnie około 200kWt do celów grzewczych.

Zalety

Szybki zwrot z inwestycji

HEON zapewnia szybki zwrot z inwestycji od 3 do 6 lat oraz zapewnia najlepszy stosunek ceny do wydajności m.in. dzięki algorytmom sztucznej inteligencji maksymalizacym produkcję energii elektrycznej.

Wysoka wydajność

HEON został zaprojektowany w sposób zapewniający generowanie maksymalnej ilości prądu z dostępnego źródła ciepła dzięki precyzyjnego doborowi oraz sterowaniu za pomocą algorytmów genetycznych.

Tryby pracy

HEON może pracować w trybie generowania prądu lub kogeneracji dzięki czemu poza prądem elektrycznym zapewnia ciepłą wodę do celów grzewczych i użytkowych.

Szeroki zakres mocy elektrycznych

HEON dostępny jest standardowo w mocach elektrycznych: 10, 20, 50kW, zapewnia możliwość łączenia w celu uzyskania wielokrotności mocy podstawowych oraz jest produkowany na zamówienie na indywidualnie dobierane parametry.

Trwałość i utrzymanie

HEON jest dostarczany w kompaktowej obudowie, zapewnia bezobsługową pracę i długoletnią trwałość oraz objęty jest programem wysokiej dostępności .

Obsługa szerokiego zakresu temperatur

HEON umożliwia wykorzystanie ciepła w formie ciekłej i gazowej w szerokim zakresie temperatur od 90'C do 500'C oraz źródeł cechujących się dużą zmiennością.

Kalkulator korzyści:

Temperatura źródła
st C
Moc cieplna źródła
kW
Profil pracy
h  
Cena MWh prądu

Skonfiguruj generator do swoich potrzeb

Wykorzystaj potencjał swojej energii i skonfiguruj generator HEON do swoich potrzeb. Już wkrótce w systemie EITON uruchomiony zostanie dedykowany moduł doborowy systemów ORC.