Kontakt

Pytania prosimy kierować przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio telefoniczne lub mailowo. Zapraszamy

t: +48 22 290 5552

Eneon sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
NIP: 113-22-67-203
REGON: 016438161

Eneon sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000059351, o kapitale zakładowym 1 005 000 zł